Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.

 

Na Drahách 1595
Rychnov nad Kněžnou
tel: 494 532 959
fax: 494 532 523
pecovatelky@centrum.cz
IČO: 274 67 686
Bankovní spojení ČS a.s.,
č. účtu: 1240840329/0800

 

Máme nové webové stránky: www.pro-sen.eu

 

Sociální služby města Rychnova n. Kn. o.p.s.

zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 112.

Společnost je registrovaná od 12.7.2007 u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Statutární orgán:

 

Naše služba je otevřená Vašim připomínkám, návrhům a případným stížnostem, které chápeme jako podněty ke zkvalitnění služby.

 

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Kontaktní informace:
Jméno Funkce Telefon Mobil E-mail
Bc. Skořepová Hana ředitelka 494 532 959 608 768 911 pecovatelky@centrum.cz
Vítová Hana vrchní sestra 494 533 906
kl. 170
608 917 831 domacipece.rk@centrum.cz
Klazarová Jana účetní, půjčování
kompenzačních pomůcek
494 532 959 776 122 425 jana.pecovatelka@centrum.cz
Bc. Šmídová Simona sociální pracovnice 494 532 523
494 533 906
602 619 478 soc.pracovnicerk@centrum.cz
Janovcová Marie objednání obědů,
půjčování kompenzačních pomůcek
494 532 523
494 533 906
724 784 181 obedy.pecovatelky@centrum.cz
Penzion I.
Anežka č. p 831
pečovatelky 494 532 523
494 533 906
kl. 136
608 852 164
Penzion II.
Eliška č. p. 1595
pečovatelky 494 533 906
kl. 176
608 977 879
Domovinka pečovatelky 494 533 906
kl. 137
608 246 746
Solnice pečovatelky 724 784 182
Černíkovice pečovatelky 721 803 379

 

© Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.