Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
Kontaktní informace:
Na Drahách 1595
Rychnov nad Kněžnou
tel: 494 532 959
fax: 494 532 523
pecovatelky@centrum.cz
IČO: 274 67 686
Bankovní spojení ČS a.s.,
č. účtu: 1240840329/0800
Komu poskytujeme služby:
 • nemocným občanům všech věkových skupin, kteří potřebují krátkodobou či dlouhodobou zdravotní péči v jejich domácím prostředí
Které služby poskytujeme:

1) domácí zdravotní ošetřovatelská péče:

 • aplikace injekcí, podávání léků, infuzní terapie atd.
 • péče o diabetiky, sledování, aplikace inzulínu
 • lokální ošetření – převazy bércových vředů, ošetřování ran po operacích, úrazech aj.
 • péče o pokožku, prevence a léčba dekubitů
 • odběr biologického materiálu – krve, moči, atd.
 • ošetřování permanentních katetrů, cévkování, výplachy
 • ošetření stomií a drénů
 • příprava na vyšetření – klyzma aj.
 • kontrola fyziologických funkcí – měření krevního tlaku, glykémie

2) Specializovaná péče:

 • péče o umírající klienty
 • péče o onkologické klienty
 • péče o klienty s chronickou duševní chorobou
 • paliativní péče – léčba bolesti

3) Rehabilitační péče:

 • po úrazech, operacích, mozkových příhodách, atd.
 • nácvik chůze, cvičení, dechová gymnastika
 • vysvětlení a nácvik rehabilitačních úkonů
 • nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
Kde služby poskytujeme:
 • na celém území města Rychnova n. Kn. a okolí
Kdo služby poskytuje:
 • kvalifikované zdravotní sestry zajišťují službu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, 365 dní v roce
Podmínky, za kterých služby poskytujeme:
 • služba musí být indikována ošetřujícím lékařem a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou

Každý pojištěnec (pacient) má svá práva a povinnosti. Proto i Vy, máte právo, podle zákona č. 48/1997 Sb., § 11 odstavec b/, si vybrat svoji domácí zdravotní péči. Nebojte se oslovit svého praktického lékaře a požádat ho o přidělení domácí zdravotní péče, která Vám nejvíce vyhovuje.


Pro klienty Sociálních služeb, kteří využívají pečovatelskou službu doporučujeme a je výhodné, aby využívali služeb domácí zdravotní péče od stejné organizace.

Osoba, na kterou se mají zájemci o službu obracet:
Ředitel/ka - 494 532 959, 776 122 425
Zástupce ředitele/ky - 494 532 523, 608 768 911
vedoucí zdravotní sestra - 494 533 906 kl.170, 608 917 831

© Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.