Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
Kontaktní informace:
Na Drahách 1595
Rychnov nad Kněžnou
tel: 494 532 959
fax: 494 532 523
pecovatelky@centrum.cz
IČO: 274 67 686
Bankovní spojení ČS a.s.,
č. účtu: 1240840329/0800
V Domovince se postaráme komplexně o Vašeho rodinného příslušníka tím, že
 • Zajistíme dopravu do Domovinky i zpět
 • Zajistíme celodenní stravu a pitný režim
 • Zajistíme potřebný odpočinek
 • Zajistíme zvýšenou péči a celodenní dohled
 • Vše přizpůsobíme jeho individuálním potřebám
Služby, které poskytujeme:
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
  Pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla, přesun na vozík či lůžko, atd.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti.
  Cvičení, čtení, povídání, atd.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  Procházky a doprovody.
 • Sociálně terapeutická činnost.
  Hry, cvičení paměti, aktivní vzpomínání.
 • Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.
Kde je služba poskytována:
 • v domě s pečovatelskou službou v Rychnově n. Kn, Penzion Aněžka, Na Drahách 831
Kdy je služba poskytována:
 • v pracovní dny 6.00 -18.00 hodin
Komu je služba poskytována:
 • osobám, které ztrácejí schopnost být ve svém domácím prostředí bez druhé osoby a potřebují pravidelnou péči
 • osobám, které pobírají starobní či invalidní důchod
 • osobám s chronickým duševním onemocněním (demencí).
Osoby, na které se mají zájemci o službu obracet:
Ředitel/ka - 494 532 959, 776 122 425
Zástupce ředitele/ky - 494 532 523, 608 768 911
Pečovatelky DS - 494 532 523, 603 741 003
© Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.