Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
Kontaktní informace:
Na Drahách 1595
Rychnov nad Kněžnou
tel: 494 532 959
fax: 494 532 523
pecovatelky@centrum.cz
IČO: 274 67 686
Bankovní spojení ČS a.s.,
č. účtu: 1240840329/0800

Černíkovice a Domašín

Služby, které poskytujeme:
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  Pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, přesun na lůžko nebo vozík, atd.
 • Pomoc při osobní hygieně
  Pomoc při osobní hygieně ve středisku osobní hygieny nebo v domácnostech klienta.
 • Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
  Dovoz a donáška obědů do domácností nebo podávání jídla v jídelnách penzionů.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
  Zajištění běžného či velkého úklidu domácnosti, zajištění nákupů a pochůzek, praní a žehlení osobního či ložního prádla, atd.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  Doprovod dětí např. do školy, k lékaři a zpět. Doprovod dospělých např. k lékaři, na úřady, do denního stacionáře a zpět, atd.
Kde a kdy služby poskytujeme:
 • v bytech s pečovatelskou službou
 • v bytech klientů na území města Černíkovic a Domašína
 • provozní doba je denně od 7.00 – 20.00 v pracovní dny, 7.00 – 19.00 o sobotách, nedělích a svátcích


Komu služby poskytujeme:
 • osobám, které postupně ztrácejí schopnost pečovat o svoji domácnost a o vlastní osobu
 • osobám, které pobírají starobní či invalidní důchod
 • osobám v dlouhodobé pracovní neschopnosti, která vede k invaliditě

Osoby, na které se mají zájemci o službu obracet:
Ředitel/ka - 494 532 959, 776 122 425
Zástupce ředitele/ky - 494 532 523, 608 768 911
Pečovatelská služba, 51704 Černíkovice 213- tel. 721 803 379
© Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.