Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
Kontaktní informace:
Na Drahách 1595
Rychnov nad Kněžnou
tel: 494 532 959
fax: 494 532 523
pecovatelky@centrum.cz
IČO: 274 67 686
Bankovní spojení ČS a.s.,
č. účtu: 1240840329/0800

Veřejný závazek

Poslání:

Posláním služby denního stacionáře je poskytovat sociální služby seniorům a zdravotně postiženým občanům žijících v Rychnově n. Kn. a přilehlých obcí, kteří ztrácejí schopnost být ve svém domácím prostředí bez druhé osoby a potřebují pravidelnou pomoc. Poskytováním služby denního stacionáře umožňujeme našim klientům setrvat co nejdéle v domácím prostředí a ulehčujeme rodině v péči o jejich blízké.

Cíle:
Principy služeb

Společnost a její pracovníci se při poskytování služeb řídí takovými pravidly, která zaručují uživatelům následující:

Cílová skupina – okruh osob

Cílovou skupinou osob jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, žijících v Rychnově n. Kn. a přilehlých obcí, kteří ztrácejí schopnost být ve svém domácím prostředí bez druhé osoby a potřebují pravidelnou pomoc.

Nepříznivá sociální situace – je ztráta soběstačnosti a schopnosti se postarat o domácnost a o svoji vlastní osobu.

Senioři – občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.

Osoby zdravotně postižené – občané, kterým byl pro nepříznivý zdravotní stav přiznán plný invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod.

Osoby s chronickým duševním onemocněním (s demencí).

Službu neposkytujeme občanům s mentálním postižením a s demencí v pokročilém stádiu – rádi zprostředkujeme kontakt na jiné poskytovatele

Kapacita

12 klientů denně

Ceny služeb

Ceny za poskytované služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění a jsou vyhlášeny v ceníku úhrad, který Vám dáme k dispozici.


Osoby, na které se mají zájemci o službu obracet:
Ředitel/ka - 494 532 959, 776 122 425
Zástupce ředitele/ky - 494 532 523, 608 768 911
Sociální pracovnice - 494 533 906, 602 619 478
Pečovatelky DS - 494 532 523, 603 741 003
© Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.